Setvospremači predstavljaju kvalitetno i ekonomično oruđe, prvenstveno namenjeno za predsetvenu pripremu zemljišta, jednom od najvažnijih operacija u tehnološkom procesu proizvodnje tratarskih kultura.

Ovi uređaji se najviše upotrebljavaju u pripremi zemljišta u proleć, za setvu kukuruza, krompira ili pasulja. Uređajem se postiže, pre svega, izvrsno ravnanje, podrivanje i usitnjavanje u lakim i srednje teškim zemljištima.