PKS METAL doo je domaće preduzeće koja se bavi proizvodnjom  opreme za poljoprivredu, odgovarajuće opreme za pripremu zemljišta za setvu, zaštitu bilja i drugih poljoprivrednih kultura.

Naša težnja i želja je da budemo po kvalitetu proizvoda i/ili usluge, na najvišem nivou i da proizvodi zadovolje korisnike kao i tražene standarde.

Proizvodna hala se nalazi u prigradskom naselju Kraljeva - Ribnica, pored same magistrale na putu za manastir Žiču.

Današnja preduzeće je nastalo  tokom 2000 god, sa dva zaposlena. Početkom poslovanja, radili smo trgovačku delatnost: prodaja alata za obradu metala, i rezervnih delova za mašine za obradu metala. Ovakva delatnost je trajala, nekih tri do četiri godine, kada smo počeli da radimo trgovinu sa opremom za poljoprivrednu mehanizaciju.

Ovo je počelo sa ozbiljnijim poslovima, pa smo sarađivali sa mnogim preduzećima koja proizvode opremu za poljoprivrednu mehanizaciju za domaće tržište. Prodajom delova i opreme, sa uslugom kooperacijskih poslova,  ugradnje – montaže te iste opreme.

Praćenjem tržišta i zahteva naših korisnika, zapazili smo da nedostaje specifičnih proizvoda kojih nema na našem tržištu. Stvorila se ideja da počnemo i proizvodnju opreme za poljoprivredu, malom proizvodnjom a traže se i nema ih na tržištu ili su uvozne a dosta su skupe.

Aktivno započinjemo 2013.godine, sa proizvodnjom i prodajom odgovarajuće opreme za poljomehanizaciju, na poslovnom prostoru od oko 900 m2, neposredno pored puta Kraljevo – Manastir Žiča, na oko 4 km od centra Kraljeva.

Nabavljena je neophodna oprema, zaposleni su kvalifikovani radnici, ostvarujemo dobru saradnju sa isporučiocima kvalitetnog materijala, od čeličnih cevi i kvadratnih profila, limova, vezivne robe i boja.  

PKS METAL doo je prepoznatljiv na tržištu Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, po visokom kvalitetu proizvoda, sa inovativnim rešenjima i jasnim savetima, korisnicima, opreme za poljoprivredu.

Poslovanje firme PKS METAL, sa svojim unapređenjem i upravljanjem kvalitetom, ostvarujemo ispunjenje zahteva i očekivanja od korisnika po pitanju kvaliteta i poštovanju datih rokova. Definisana je neophodna  dokumentacija,  postavljeni strateški i realni ciljevi poslovanja, sprovedena obuka zaposlenih, praćenje i smanjivanje rizika, kao i stvaranje svesti o neophodnosti upravljanja sistemom kvaliteta.