Podrivac

Podrivači su oruđa koja se priključuje na traktore i koriste se za rastresanje i prozračivanje sabijenih slojeva zemljišta kao i u slučajevima kada je potrebno ukloniti plužni đon.